Velkommen til vores hjemmesider!
  • automatic physical centrifugal water treatment dehydrator

    automatisk fysisk centrifugal vandbehandling dehydrator

    Denne maskine giver den bedste løsning til glasproduktion. Det kan let adskille glaspulveret skabt ved kantbearbejdning, øge maskinens levetid, reducere vedligeholdelsestiden, reducere vandforbruget og beskytte vores dyrebare jord. Denne slamdehydrator anvender centrifugalteknologi. Tønde roterer med høj hastighed, i mellemtiden mudret vand pumpet ind i tønden med vandpumpe og sprøjtes ud ved centrifugalbevægelse med høj hastighed. Rent vand strømmer tilbage til vandtanken.